Kategorie

Nové produkty

Odběr novinek

Kanál RSS

Nebyl přidán žádný RSS kanál

Výrobci

Dodavatelé

Informace

Anketa

Věta "Harry jdu do baráku" je z filmu?

 • Sám doma I
  3
 • Sám doma II nebo III
  0
 • Harry Potter, poslední díl
  0
 • Sága rodu Windsorů
  0
 • Fanoušek jde k Harry Styles domů
  0

LED BOX

Návrhy CDR, realizace 2D, zajištění výroby a dopravy leptů.

Materiály mosaz/alpaka/fosforbronz.

DCC elektronika na vaše kolejiště.

Spolupráce s 3D tisky.

LASER CUT karton/plexi/ocel.

BRASS ALPAKA

CD2018

Spolupracujeme:

 


           

Recyklujeme a likvidujeme

odpady.

Pošlete nám nefunkční zařízení

od našich dodavatelů.

Spolupracujeme s nimi na bázi kvality

výroby a likvidace.

Informace pro uživatele

1. Členské státy zajistí, aby byly uživatelům elektrických a elektronických zařízení v domácnostech poskytnuty nezbytné informace o:

a) požadavku neodstraňovat OEEZ jako netříděný komunální odpad a sbírat tato OEEZ odděleně;

b) jim dostupných systémech vracení a sběru;

c) jejich přispění k opětovnému použití, recyklaci nebo k jiným formám využití OEEZ;

d) potenciálních účincích na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních;

e) významu symbolu uvedeného v příloze IV.

2. Členské státy přijmou vhodná opatření, aby se spotřebitelé podíleli na sběru OEEZ a byli stimulováni k usnadňování procesů opětovného použití, zpracování a využití.

3. S cílem minimalizovat odstraňování OEEZ jako netříděného komunálního odpadu a usnadnit jejich oddělený sběr členské státy zajistí, aby výrobci správně označovali elektrická a elektronická zařízení uvedená na trh po 13. srpnu 2005 symbolem znázorněným v příloze IV. Ve výjimečných případech, kdy je to nezbytné vzhledem k velikosti nebo funkci výrobku, se tento symbol vytiskne na obal, na návod k použití a na záruční list elektrických a elektronických zařízení.

REMA LOGO

Neházejte ani naše produkty do koše.

Jen pouze do patřičného odpadového certifikovaného zařízení

nebo k nám pošlete a my v certifikovaném zařízení zlikvidujeme.

Není odpad jako odpad, říká EU, a ta...

VEEE

(viete estli ešte existujete)

VEEE

Tyto symboly označují, že tento výrobek nesmí být likvidován

spolu s běžným domácím odpadem podle směrnice

WEEE (2012/19 / EU).Tento produkt by měl být odevzdán na určeném sběrném místě,

např. na autorizovaném zařízení typu one-to-one

(speciální sběrné místo) nebo na autorizovaném sběrném místě

pro recyklaci použitých elektrických a

elektronických zařízení (EEZ) a baterií a akumulátorů.Nesprávné zacházení s tímto typem odpadu by mohlo mít možný dopad

na životní prostředí a lidské zdraví kvůli potenciálně nebezpečným látkám,

které jsou obecně spojeny s EEZ.Vaše spolupráce při správné likvidaci tohoto produktu přispěje

k efektivnímu využívání přírodních zdrojů.Další informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytne

místní městský úřad, úřad pro nakládání s odpady, schválené schéma

nebo služba likvidace domácího odpadu.


Recyklační příspěvky

Připravujeme dle zákona 542/2020, použití recyklačních příspěvků.

Byť MŽP ČR, zatím nevydalo prováděcí vyhlášku ve věci.

Navazujeme spolupráci s fa REMA.

VEEE

Buď líný a nech si zdarma odvézt

staré elektrospotřebiče

https://www.rema.cloud/bud-liny/

Sběrné dvory

https://www.rema.cloud/sberne-dvory/


Slevy

DCC z Německa
QR

PayPal